Aktuell forskning

Allt du gör kommunicerar och att strategiskt välja varför, vad och hur du gör kommer att göra kommunikation till din nyckel för framgång.

Forskningsrapporter

Den kommunikativa organisationen
Lunds universitet, 2018.

Strategisk intern kommunikation
Susanne Dahlman, Mats Heide, 2019.

Svenskarna och internet
Internetstiftelsen, 2020.

Strategisk kommunikation

Att tänka strategiskt hjälper dig att nå det du vill och din plan byggs upp stegvis, från övergripande mål till en konkret handlingsplan.

Mål

Målgrupper

Kanaler

Metoder

Material

Budskap

Handlingsplan

Mattias Wihlgaard

En personlig kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av strategisk kommunikationsplanering, grafisk formgivning och webbdesign.

  • Strategisk kommunikation

  • Kommunikationsplanering

  • Kreativa möten

  • Trycksaksproduktion

  • Webbdesign

  • Sociala medier

  • Nyhetsbrev

  • Videoredigering

  • Produktfotografering

  • Handledning