Kommunikationens 14 språk

Vilka språk kan du? Och nej, jag menar inte tal- och skrivspråken du fick lära dig i skolan. Jag menar kommunikationens 14 olika språk?

I en tid när sociala medier är de kanaler som dominerar kommunikationsarbetet är det lätt att tro att bildspråk och textspråk är de mest avgörande för vår framgång med kommunikation. Men stämmer verkligen det? 

Läs listan med olika kommunikationsspråk och ställ dig två frågor:

 • Vilka kommunikationsspråk använder jag medvetet för att berätta något om mig själv? 
 • Vilka kommunikationsspråk har jag inte reflekterat över medvetet?

Kommunikationens 14 språk

 • Form-språket
 • Bild-språket
 • Text-språket
 • Kropps-språket
 • Tal-språket
 • Metod-språket
 • Ambitions-språket
 • Innehålls-språket
 • Ljud-språket
 • Doft-språket
 • Känsel-språket
 • Smak-språket
 • Känslo-språket
 • Färg-språket

Vilket eller vilka kommunikationsspråk betyder mer än de andra? Vilket kommunikationsspråk blir du intresserad av att lära dig mer om? Kan du komma på fler språk som också borde finnas med?


Mattias Wihlgaard

Att utmanas med andra perspektiv, tankar och idéer skapar kreativitet och mod att ta nästa steg. Jag har hjälpt andra med kommunikation i över 20 år för att hitta nya vägar framåt. Wihlgaard Kommunikation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *