Skip to main content

Montering av kablar

Installatören vill gärna göra ett så enkelt och snabbt arbete som möjligt. Vilket inte alltid innebär att det blir estetiskt tilltalande. Räkna med att alla kablar monteras utanpå fasaden även om du har en träfasad där det rent tekniskt skulle gå att gömma kablarna bakom fasaden. Om du vill att det ska se ut på ett visst sätt så tveka inte att stå på dig. I slutändan får du vara beredd på att det mesta ändå sker på installatörens villkor.

Leave a Reply