Skip to main content

Placering av växelriktaren

Det finns säkert dem som rent tekniskt bättre kan förklara vad en växelriktare gör. Google it! Vad vi vet är att den låter lite grann när anläggningen producerar el som mest. Vi valde därför att placera växelriktaren i uteförrådet så att inga små vibrationsljud ska sprida sig i huset. Det förutsätter förstås att det är möjligt att gräva ner rör för kabeldragningen mellan förrådet och huset.

Solpaneler i syd-västligt läge

En aha-upplevelse var att solpanelerna även producerar el i indirekt solljus. Naturligtvis inte någon större produktion men i alla fall en del. Ett rakt sydligt läge anses vara det mest optimala men upplevelsen är att även ett mer eller mindre förskjutet läge ger relativt mycket elproduktion. Eller vänd på resonemanget, ett hus står där det står och har de begränsningar det har. Har du en solcellsanläggning kommer du givetvis kunna producera mer el än om du inte har en.

Köpa till ett batteri

Har vi valt att inte göra. Hittills. Dels för att kostnaden för ett batteri lätt hamnar runt 100 000 kr och för att kapaciteten fortfarande är relativt låg, runt 10 kW. Lägg där till att det är relativt skrymmande och ska få plats någonstans. Troligen, hoppas vi i alla fall, kommer batterierna utvecklas rejält framöver. Den dagen som batterierna är så pass stora att de kan täcka elbehovet under natten, då blir det riktigt intressant att göra en investering.

Använda egen solel

Hur mycket du än önskar det är det av naturliga orsaker svårt att använda solel på natten. Om du inte har ett batteri förstås som kan täcka delar av elbehovet även då. Under dagen förbrukar, i alla fall vi, relativt lite el i förhållande till nattens förbrukning. En solig dag när solpanelerna producerar som mest är det lätt att täcka dagsbehovet av el men det mesta som produceras säljs som överskott till elbolaget.

Enda skillnaden är när vi laddar elbilen, vilket vi försöker att göra på dagar då solen lyser som mest. Laddar vi bilen i samma takt som vi producerar el blir bilen i princip 100% solelsladdad. Ändå har vi under laddar-dagar även producerat ett överskott av el.

Montering av kablar

Installatören vill gärna göra ett så enkelt och snabbt arbete som möjligt. Vilket inte alltid innebär att det blir estetiskt tilltalande. Räkna med att alla kablar monteras utanpå fasaden även om du har en träfasad där det rent tekniskt skulle gå att gömma kablarna bakom fasaden. Om du vill att det ska se ut på ett visst sätt så tveka inte att stå på dig. I slutändan får du vara beredd på att det mesta ändå sker på installatörens villkor.

Beställa installation av solpaneler

Intresset för solpaneler ökar så räkna med att leveranstiden är lång innan du har en färdig och fungerande anläggning. I vårt fall tog det ungefär nio månader från första kontakt med leverantören till att panelerna började producera el. Vi beställde inte flera olika offerter men tyckte att det var viktigt att välja en större leverantör som i bästa fall klarar av konkurrensen i en överhettad bransch.